Privacyverklaring Kimmik Ontwerp

Dit is de privacyverklaring van Kimmik. Kimmik is het bedrijf van Kim Hermes en staat ingeschreven onder nummer: 27313820 bij de kamer van koophandel. Kimmik is een eenmanszaak en heeft daarom geen Functionaris Gegevensbescherming.

Deze versie is gemaakt op 14 mei 2018, maar kan worden aangepast. De meest recente versie van deze privacyverklaring vind je op www.kimmikontwerp.nl/privacy.

Kimmik over privacy

Privacy gaat wat Kimmik betreft over ongehinderd met elkaar kunnen communiceren en samenwerken, daarvoor ga je met zorg met elkaars gegevens om.

  • Kimmik is zuinig op jouw persoonsgegevens;
  • Kimmik verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk;
  • Jij bepaalt zelf hoe je gegevens gebruikt worden.

Er zijn strenge regels voor het verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens. Daar houdt Kimmik zich vanzelfsprekend aan.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacyverklaring is aan die verordening getoetst.

Gegevens die Kimmik van je verzamelt

Je deelt persoonsgegevens als je klant bent of als je contact met Kimmik hebt. Dat kunnen hele verschillende gegevens zijn, denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres en bankrekeningnummer. Eigenlijk alle gegevens die Kimmik nodig heeft om een opdracht samen met jou tot een mooi einde te brengen.

Cookies

Net zoals veel websites maakt Kimmik gebruik van cookies om bezoekersgedrag te kunnen analyseren. Cookies kunnen door Kimmik niet worden gebruikt om personen te identificeren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens die worden bewaard

Kimmik bewaart alle gegevens die nodig zijn voor het succesvol opstarten, uitvoeren en afronden van een opdracht. Na het afronden worden relevante gegevens nog bewaard voor de administratie van Kimmik. De bewaartermijnen die Kimmik aanhoudt volgen de wettelijke bewaarplichten.

Met welke software worden jouw gegevens verwerkt?

Kimmik maakt gebruik van ontwerp-, administratie- en communicatiesoftware. Veelal zijn dit applicaties die gegevens op cloudservers verwerken: cloud based software.

Kimmik  gebruikt cloud based software voor:

  • Berichten (bijv.  Gmail, Outlook, WhatsApp )
  • Teleconferencing (bijv.  Skype, Facetime)
  • Filesharing (bijv. Dropbox, WeTransfer)
  • Social media (bijv.  Facebook, Pinterest, Instagram)
  • Samenwerkplatformen (bijv.  Google Docs, Trello, Pivotaltracker)

Als je met Kimmik samenwerkt via cloud based software accepteer je het privacybeleid van deze softwareleveranciers.

Met wie deelt Kimmik persoonsgegevens?

Kimmik verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor onze samenwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jouw gegevens wissen, rectificeren of opvragen?

Wil je weten welke persoonsgegevens er van jou zijn vastgelegd? Of wil je iets wijzigen of verwijderen? Dan kun je gebruik maken van je ‘recht van inzage’, neem contact op via post@kimmikontwerp.nl of gebruik de meest recente contactgegevens op Kimmikontwerp.nl

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kimmik en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Kimmik een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou benoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar post@kimmikontwerp.nl Kimmik reageert zo snel als mogelijk.

Kimmik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?

Er is steeds meer mogelijk met data en regelgeving verandert regelmatig. Kimmik doet haar best om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en blijft over privacy in gesprek met klanten, leveranciers en experts.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur dan een e-mail aan post@kimmikontwerp.nl